Uncategorized

הפועלים רוכש ב 20% מראם של אחים נקש תמורת 150 מיליון שקל